UWV

Inleiding

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt werknemersverzekeringen, zoals:

  • De Werkloosheidswet (WW);
  • De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA);
  • De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • De Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten); en
  • De Ziektewet.

Daarnaast verzorgt het UWV uitkeringen op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Het UWV, het UWV WERKbedrijf en de gemeentelijke sociale diensten werken nauw samen op het terrein van werk en inkomen.

Kernfuncties

Het UWV heeft vier kernfuncties:

1. Werk Het UWV probeert u, samen met het CWI en de sociale dienst, aan het werk te houden of te helpen.
2. Sociaal-medische zaken Het UWV beoordeelt uw ziekte en arbeidsongeschiktheid.
3. Uitkeringen Als werk niet of niet direct mogelijk is voor u, verzorgt het UWV snel en correct een uitkering.
4. Gegevensdiensten Het UWV zorgt dat u nog maar één keer gegevens over werk en inkomen aan de overheid hoeft te geven.

Werk boven uitkering

Het UWV stimuleert werken boven een uitkering. Dat betekent in de praktijk dat het UWV er, samen met het WERKbedrijf, alles aan doet om mensen (weer) aan het werk te helpen. Alleen als blijkt dat werken op dat moment echt onmogelijk is, zorgt het UWV voor een tijdelijke uitkering. Om misbruik van uitkeringen te voorkomen, bevordert het UWV dat de regels goed worden nageleefd.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.