Einde van uw WW-uitkering

Uw recht op WW kan door bepaalde omstandigheden eindigen, en soms ook weer herleven. U heeft dan opnieuw recht op WW.

Hierna ziet u wanneer uw recht op WW eindigt en wanneer het kan herleven.

Reden beëindiging WW-uitkering Uitleg Kan uw recht op WW herleven?
U bent geen werknemer meer Gaat u tijdens de WW  werken als zelfstandige of als zelfstandig beroepsbeoefenaar, dan bent u geen werknemer meer. U heeft voor de uren dat u als zelfstandige aan de slag gaat, geen recht op WW meer. Ja. Uw recht op WW herleeft als u binnen anderhalf jaar volledig en definitief stopt met uw werk als zelfstandige of als zelfstandig beroepsbeoefenaar.
U bent niet langer beschikbaar Uw WW-uitkering eindigt als u zich niet langer beschikbaar voor werk stelt. U kunt zich bijvoorbeeld niet meer beschikbaar stellen omdat u ziek bent of omdat u een opleiding volgt. Ja. Uw recht op WW herleeft als u zich binnen zes maanden opnieuw beschikbaar stelt voor werk. Bent u door arbeidsongeschiktheid of ziekte niet beschikbaar voor werk, dan herleeft uw recht op WW als u weer beter bent.
U bent uitgesloten  van het recht op WW Als er tijdens de WW een uitsluitingsgrond ontstaat, dan eindigt uw recht op WW. Ja soms. Uw recht op WW kan herleven als de volgende uitsluitingsgronden zich binnen zes maanden niet meer voordoen:

  1. U woont buiten Nederland of verblijft daar anders dan vanwege vakantie;
  2. U bent gedetineerd;
  3. U bent langer dan toegestaan op vakantie.

Bent u 65 jaar geworden, dan kan uw recht op WW niet herleven.

U heeft de maximale duur van de uitkering bereikt Het recht op WW eindigt door het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Na afloop van de maximale duur kunt u, afhankelijk van uw situatie, recht hebben op een uitkering op grond van de IOAW, AOW of WWB. Nee. Het recht op WW kan na het bereiken van de maximale uitkeringsduur niet meer herleven.

Vangnet: een bijstandsuitkering

Is uw recht op WW geëindigd en kan het niet herleven, dan kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering als u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien.