UWV Werkbedrijf

Het UWV WERKbedrijf is op 1 januari 2009 in de plaats gekomen van het CWI.

Het WERKbedrijf is een onderdeel van het UWV. Het UWV is een overheidsinstelling die als zelfstandig bestuursorgaan werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het WERKbedrijf ondersteunt u bij het zoeken naar werk onder andere met behulp van een werkcoach. Via het WERKbedrijf kunt u ook workshops volgen en competentietests doen om te ontdekken wat uw kwaliteiten zijn. Daarnaast beoordeelt WERKbedrijf aanvragen voor WW- en bijstandsuitkeringen en verleent het ontslagvergunningen.

Het UWV en de gemeentelijke sociale diensten werken nauw samen op het terrein van werk en inkomen.