Beëindigingsovereenkomst: wat is dat?

Als een werkgever en werknemer samen besluiten dat het arbeidscontract niet voortgezet kan worden, kunnen zij in overleg een beëindigingsovereenkomst opstellen. In een beëindigingsovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd die door beide partijen worden opgesteld. Hierdoor kunnen er op een later termijn nooit discussies over de inhoud ontstaan.

Wanneer u als werknemer een beëindigingsovereenkomst onder uw neus gedrukt krijg, zal dit waarschijnlijk enorm veel verschillende emoties oproepen. Wellicht bent u boos dat het arbeidscontract niet gewoon voortgezet kan worden of teleurgesteld over de inhoud van het document. Een ontslagperiode blijft immers een lastige en emotionele tijd. Als emoties een grote rol spelen, kunt u gemakkelijk fouten maken. Daarom is het verstandig om niks te ondertekenen, voordat u het document door een professional hebt kunnen laten controleren. Want weet u wat er precies in een beëindigingsovereenkomst moet staan? En waar u op moet letten?

Inhoud van een beëindigingsovereenkomst

In een beëindigingsovereenkomst kunnen enorm veel verschillende onderwerpen besproken worden. Welke behandeld worden is afhankelijk van uw eigen wensen en de wensen van de werkgever. In gezamenlijk overleg worden vervolgens alle onderwerpen behandeld en in het document opgenomen. Voorbeelden van besproken onderwerpen kunnen zijn:

  • Heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding? Hoe hoog gaat deze zijn? Om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen is het belangrijk om naar wettelijke stukken van andere zaken te kijken. Zo weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft. Een ontslagjurist kan u hierbij helpen.

  • In welke periode zal de werknemer nog werkzaam zijn of wordt deze direct vrijgesteld van werk? Sommige werknemers willen graag hun opzegtermijn nog volmaken en anderen hebben dit liever niet. Zij voelen te veel emoties als ze over de werkvloer lopen en blijven liever thuis. Vaak is dit allebei mogelijk, maar het moet wel opgenomen worden in het beëindigingsovereenkomst.

  • Welke spullen moet de werknemer inleveren bij ontslag? Heeft hij wellicht nog een auto of laptop van de zaak? Wat gebeurt er met die spullen? Sommige werknemers willen deze bijvoorbeeld ook nog voor een scherpe prijs overnemen. Dit moet allemaal vastgelegd worden.

  • Zal de werkgever positieve referenties en een positief getuigschrift opstellen?

  • Heeft de werknemer nog te maken met een relatie- en concurrentiebeding?

  • Indien juridische bijstand nodig is, zal dit dan vergoedt worden door de werkgever?

Laat een beëindigingsovereenkomst altijd controleren

In een emotionele periode laat u zich al snel leiden door uw gevoelens. Een fout of vergissing is dan al snel gemaakt. Bedenk echter ook dat uw werkgever ook gewoon een mens blijft. Deze kan dan ook zeker fouten maken in het overeenkomst. Wanneer u, doordat uw gevoelens te hoog oplopen, te snel tekent. Kan het dan ook heel goed zijn dat u voor iets tekent, wat later eigenlijk helemaal niet zo gunstig blijkt te zijn. Probeer daarom u rust te bewaren en nooit direct te tekenen.

Bedank vriendelijk voor het document, neem deze mee en neem contact op met een specialist. Deze kan het gehele document voor u nakijken, zodat u zeker weten dat alles klopt en of er niet misschien meer uit kunt halen. In de meeste gevallen is het mogelijk om gunstige voorwaarden voor u te realiseren!

Meer informatie:

Vaststellingsovereenkomst controleren

Vaststellingsovereenkomst laten controleren