WAZO

Wet Arbeid en Zorg (WAZO)

Bij zwangerschap en bevalling, adoptie en pleegzorg heeft u recht op een uitkering en verlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De tijdsduur van de uitkering en het verlof verschilt per situatie. De WAZO heeft als doel om het voor u als werknemer gemakkelijker te maken om werk en privé te combineren. De volgende verlofsoorten zijn vastgelegd in de WAZO:

  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof;
  • Kraamverlof;
  • Ouderschapsverlof;
  • Adoptieverlof;
  • Pleegzorgverlof;
  • Calamiteitenverlof;
  • Kortdurend zorgverlof;
  • Langdurend zorgverlof; en
  • Levensloopverlof

Betaald of onbetaald

Een aantal van de in de WAZO opgenomen verlofsoorten is betaald verlof (zoals calamiteitenverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof), andere soorten zijn in principe onbetaald (zoals levensloopverlof en ouderschapsverlof). U kunt voor deze verlofsoorten vaak wel sparen bij uw werkgever.