Verwijtbare werkloosheid

U moet voorkomen dat u onnodig een beroep op WW doet. Het UWV bekijkt uw individuele omstandigheden en beoordeelt dan of u een verwijt treft. Ook kan het UWV oordelen dat uw gedraging slechts deels verwijtbaar is.

Voorbeelden verwijtbare werkloosheid:

U heeft zomaar zelf ontslag genomen;
U heeft zich zodanig gedragen dat u bent ontslagen, terwijl u had kunnen weten dat uw gedrag tot ontslag zou kunnen leiden. Denk aan diefstal of ernstige bedreiging van uw werkgever.

Gevolgen van verwijtbaar werkloos worden

Bent u verwijtbaar werkloos geworden, dan wordt uw uitkering geheel of gedeeltelijk geweigerd.

Heeft u geen recht op WW omdat u verwijtbaar werkloos bent, dan kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering. Uw bijstandsuitkering kan wel verlaagd worden omdat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat u geen recht heeft op een WW-uitkering.