Uw werkgever kan uw loon niet meer betalen

Wat moet u doen als uw werkgever uw loon niet betaalt?

Kan uw werkgever uw loon niet meer betalen door financiële problemen, dan moet u dat direct melden aan het UWV en u inschrijven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf. Hoe eerder u zich inschrijft, hoe eerder UWV WERKbedrijf u kan helpen met het vinden van een nieuwe baan.

Wie zorgt er voor uw inkomen?

Het UWV kan u tijdelijk helpen als uw werkgever uw loon niet meer kan betalen. U krijgt dan een uitkering van het UWV wegens blijvende betalingsonmacht van uw werkgever. Dat wordt ook wel een faillissementsuitkering genoemd. U kunt een faillissementsuitkering ontvangen in de volgende situaties:

Uw werkgever is in staat van faillissement verklaard;
Aan uw werkgever is surséance van betaling verleend;
Op uw werkgever is een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing (op grond van de WSNP)
Uw werkgever verkeert in de blijvende toestand dat hij heeft opgehouden te betalen.

Hoe vraagt u een faillissementsuitkering aan?

Het aanvragen van de faillissementsuitkering moet uiterlijk binnen 26 weken gebeuren na de dag waarop uw werkgever betalingsonmachtig is geworden. Als u pas na dit moment een aanvraag indient, dan heeft u geen recht op de faillissementsuitkering. Heeft u recht heeft op een faillissementsuitkering, dan krijgt u gedurende een bepaalde periode van het UWV wat uw (vroegere) werkgever u niet meer kan betalen. Dat kan uw loon zijn maar bijvoorbeeld ook uw vakantiegeld of pensioenpremie.

WW na faillissementsuitkering

Gedurende de faillissementsuitkering heeft u geen recht op WW. In haar beschikking vermeldt het UWV de maximale duur van de faillissementsuitkering. Bent u na afloop van de faillissementsuitkering nog steeds werkloos, dan moet u zelf een WW-uitkering aanvragen. De faillissementsuitkering wordt niet automatisch omgezet in een WW-uitkering.