Uw plichten

Verplichtingen vóórdat u WW heeft

Al voordat u een WW-uitkering aanvraagt, heeft u een aantal plichten. Bij de behandeling van uw WW-aanvraag zal het UWV beoordelen of u zich aan die verplichtingen heeft gehouden.

Verplichtingen tijdens de WW

Tijdens de WW heeft u een aantal verplichtingen:

De inlichtingenplicht
De sollicitatieplicht
De verplichting om passende arbeid te aanvaarden
U mag geen eisen stellen die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren
De verplichting om de voorschriften van het UWV na te leven
U moet uw inschrijving bij WERKbedrijf tijdig verlengen

Komt u uw verplichtingen niet na, dan kan het UWV u een waarschuwing geven of u een maatregel of boete opleggen.

Recidive

Als u binnen twee jaar opnieuw dezelfde verplichting niet nakomt, dan wordt het percentage van de maatregel met de helft verhoogd. Als u binnen 12 maanden voor de derde keer de sollicitatieplicht schendt, dan wordt de uitkering blijvend geheel geweigerd.

Bezwaar

De beslissing van het UWV om een maatregel op te leggen wordt in een beschikking medegedeeld. U kan tegen deze beslissing in bezwaar gaan bij het UWV.