U heeft voor uw werkloosheid in voldoende weken gewerkt

De wekeneis

Om recht te kunnen hebben op WW moet u in de 36 weken direct voor uw eerste werkloosheidsdag in minimaal 26 weken hebben gewerkt. Dat wordt de wekeneis genoemd. De periode van 36 weken wordt de referteperiode genoemd.

Wat geldt als een gewerkte week?

U heeft in een week gewerkt als u tenminste één dag als werknemer heeft gewerkt. Het is niet noodzakelijk dat u een volledige dag heeft gewerkt. Sommige weken waarin u niet heeft gewerkt, gelden toch als gewerkte weken. Het gaat dan om de volgende weken:

U heeft vakantiedagen, snipperdagen of bijzondere verlofdagen opgenomen
U bent met behoud van uw loon op non-actief gesteld
U heeft niet gewerkt als gevolg van feestdagen
U heeft niet gewerkt als gevolg van ploegendienst of een andere vorm van werkroosters
U heeft een uitkering gekregen omdat u niet kon werken door extreme weersomstandigheden op grond van het vorstreglement of de CAO in uw sector

Speciale situaties

In de volgende situaties gelden er speciale regels voor de wekeneis.
U bent ziek of arbeidsongeschikt geweest

Bent u ziek of arbeidsongeschikt geweest, dan wordt de referteperiode verlengd met het aantal weken waarin u dit was.
U heeft werkzaamheden als startend zelfstandige verricht
De referteperiode wordt verlengd met het aantal weken waarin u die werkzaamheden heeft verricht.

U heeft onbetaald verlof opgenomen (tot een maximum van 78 weken)

De referteperiode wordt verlengd met het aantal verlofweken.
U heeft een bevallings- of adoptie-uitkering op grond van de WAZO ontvangen
De referteperiode wordt verlengd met het aantal weken waarin u die uitkering heeft ontvangen.

U werkt als musicus, filmmedewerker, artiest of als technisch ondersteuner van één van die beroepen
Voor u geldt een verlaagde wekeneis. U moet in 16 van de 36 weken gewerkt hebben.