U bent werknemer

U bent werknemer als u voldoet aan drie voorwaarden:

Voorwaarden Uitleg
1. U bent jonger dan 65 jaar Bent u 65 jaar of ouder, dan heeft u geen recht op WW.
2. U werkt in Nederland Werkt u in het buitenland, dan kunt u ook worden aangemerkt als werknemer. U moet dan in Nederland wonen en uw werkgever moet dan in Nederland wonen of gevestigd zijn.
3. U heeft een dienstverband

U heeft een dienstverband als u op grond van een arbeidsovereenkomst bij een werkgever werkt of als u bij de overheid werkt, bijvoorbeeld bij een gemeente of provincie.

Speciale situaties

Hierna wordt ingegaan op een aantal speciale situaties:

U bent huishoudelijke hulp

Werkt u als huishoudelijke hulp voor iemand anders en doet u dit doorgaans minder dan vier dagen per week, dan bent u geen werknemer. U heeft ook geen recht op WW als u uw werk als huishoudelijke hulp kwijt raakt.

U werkt als zelfstandige of als zelfstandige beroepsbeoefenaar

U bent geen werknemer voor de uren waarin u werkt als zelfstandige of als zelfstandig beroepsbeoefenaar. U heeft geen recht op WW als u geen werk als zelfstandige of zelfstandig beroepsbeoefenaar meer heeft.

U ontvangt een WAO-, WIA-, WAZO- of ZW-uitkering

Ontvangt u tijdens of direct na uw dienstverband een WAO-, WIA-, WAZO- of ZW-uitkering, dan bent u voor de uren waarin hiervan sprake is werknemer. Het UWV wordt dan als uw werkgever beschouwd. Dat betekent dat als u niet langer arbeidsongeschikt bent en u heeft nog geen nieuwe baan, u voor de uren dat u weer beter bent, recht kunt hebben op een WW-uitkering.
U bent aannemer, provisie- of thuiswerker, handelsreiziger

Mogelijk heeft u recht op een WW-uitkering.

U bent beroepssporter of musicus

Mogelijk heeft u recht op een WW-uitkering.