U bent gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijvoorbeeld een WAO-, WIA-, Wajong- of Ziektewet-uitkering.

U bent echter ook gedeeltelijk arbeidsgeschikt. Dat betekent dat u voor een aantal uren kunt werken. Kunt u voor die uren geen werk vinden, dan kunt u recht hebben op een WW-uitkering als u voldoet aan de voorwaarden daarvoor. Alleen bij de WIA-uitkering ligt dat anders. U heeft in principe niet tegelijkertijd recht op een WIA- en een WW-uitkering, tenzij u na het begin van uw WIA-uitkering weer minimaal 26 weken heeft gewerkt en dit werk geheel of gedeeltelijk heeft verloren.