Transitievergoeding

Op 1 juli 2015 is besloten om nieuwe regels omtrent het ontslag in te voeren. Er is nu geen ontslagvergoeding, maar in plaats daarvan is de transitievergoeding gekomen. Voor veel werknemers zal deze vergoeding lager uitvallen dan voorheen. Er zijn ook uitzonderingen op deze regel. Als u nog nooit een vast contract gehad heeft kan u ook ineens kans maken op een vergoeding. Bijvoorbeeld als u 2 jaar in dienst geweest bent en uw werkgever besluit om u geen vaste aanstelling te geven. Voor flexwerkers is dit een voordeel alleen voor vaste werknemers een nadeel. De regels en uitzonderingen rondom de transitievergoeding kunnen vrij ingewikkeld zijn. Uw werkgever probeert er in de praktijk vaak onderuit te komen. Vooral omdat de uitbetaling tussen de werknemer en werkgever geregeld dient te worden. Als uw niets zegt en de werkgever ook niet dan verloopt het termijn en heeft u nergens meer recht op. Als u ontslagen wordt en voldoet aan de eisen, dan kan u het beste een advocaat bellen. Uw advocaat regelt uw ontslag en een passende vergoeding.

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw dienstjaren. De eerste tien jaar krijgt u één derde van uw maandsalaris per dienstjaar. Vanaf 10 jaar krijgt u een vergoeding van een halve maandsalaris per dienstjaar. Als u ouder bent dan 50 jaar en u meer dan 10 jaar in dienst bent is er zelfs een speciale regeling. U heeft dan recht op een hogere vergoeding. Het bedrag waarop u recht op heeft is afhankelijk van uw maansalaris. Er is wel een maximale vergoeding vastgesteld van € 77.000. Verdiend u meer dan € 77.000 per jaar? Dan is de maximale transitievergoeding gelijk aan uw maansalaris.

Geen vergoeding bij bedrijfseconomische redenen

Als uw werkgever er financieel slecht voorstaat en minder dan 25 werknemers heeft, dan kan u ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen. Uw werkgever moet dit wel kunnen aantonen. Bijvoorbeeld als er drie jaar lang een negatief netto resultaat is geweest. Of er een negatief eigen vermogen is. Als een werkgever failliet verklaard is heeft u ook geen recht op een transitievergoeding. De regels en uitzonderingen kunnen vrij ingewikkeld zijn. Als u te maken krijgt met een ontslag, dan kan u het beste een advocaat bellen. Een advocaat zoekt voor u uit waar u recht op heeft en regelt een passende vergoeding.