IOAW

Inleiding

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) voorziet in een inkomen voor oudere werkloze werknemers die de volledige uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. De IOAW wordt uitgevoerd door uw gemeente en is in het leven geroepen om te voorkomen dat bepaalde groepen werkloze werknemers na de WW een beroep moeten doen op de bijstand. De IOAW heeft een minder strenge inkomenstoets en kent zelfs helemaal geen vermogenstoets. Op grond van de IOAW kunt u recht hebben op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum.

Hierna worden de volgende onderwerpen beschreven:

 • Voorwaarden
 • Hoogte van de IOAW-uitkering
 • Duur van de IOAW-uitkering
 • Verplichtingen

Voorwaarden

Om recht te hebben op een IOAW-uitkering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

 Voorwaarde  Uitleg
1. U behoort tot de doelgroep van de IOAW. U behoort tot de doelgroep van de IOAW als u:

 1. U bent na uw 50-jarige leeftijd werkloos geworden en u heeft de volledige voor u geldende (eventueel verlengde) uitkeringsduur op grond van de WW doorlopen.
 2. U heeft na uw 50-jarige leeftijd recht gekregen op een loongerelateerde werkhervattingsuitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten WGA- uitkering én deze uitkering is geëindigd omdat u niet meer ten minste 35% arbeidsongeschikt bent.
 3. U bent gehuwd of woont samen met iemand uit de hierboven beschreven groep.
 4. U op grond van overgangsrecht recht heeft op een IOAW-uitkering.
2. U heeft geen inkomen of een inkomen beneden het sociaal minimum. Om recht te kunnen hebben op een IOAW-uitkering mag uw inkomen (en dat van uw partner) niet hoger zijn dan het sociaal minimum waarop u volgens de IOAW recht kunt hebben.
3. U bent niet uitgesloten van het recht op een IOAW-uitkering. U bent uitgesloten van het recht op een IOAW-uitkering in de volgende gevallen:

 1. U woont of verblijft buiten Nederland anders dan in verband met vakantie;
 2. U bent een vreemdeling en u verblijft illegaal in Nederland;
 3. U bent gedetineerd;
 4. U Of uw echtgenoot heeft onbetaald verlof opgenomen en u heeft alleen daardoor geen inkomen of een inkomen beneden het sociaal minimum.

Hoogte van de IOAW-uitkering

De hoogte van de IOAW-uitkering is afhankelijk van uw situatie. De hoogte van een IOAW-uitkering is gelijk aan het verschil tussen het IOAW-normbedrag en uw inkomen (en dat van uw partner).

Categorie belanghebbenden netto uitkering bruto uitkering
Gehuwde van 21 jaar of ouder (netto: helft normbedrag, bruto: heel normbedrag)  € 656,93 € 760,79
Alleenstaande van 21 jaar of ouder met een of meer kinderen € 1.182,47 € 1.472,68
Alleenstaande van 23 jaar of ouder zonder kinderen € 919,70 € 1.169,50
Alleenstaande van 22 jaar zonder kinderen € 756,34 € 914,76
Alleenstaande van 21 jaar zonder kinderen € 663,36 € 770,48
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar met een of meer kinderen € 1.148,84 € 1.404,49
Thuiswonende van 18, 19 of 20 jaar met een of meer kinderen € 861,30 € 958,11
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar  zonder kinderen € 638,24 € 732,43
Thuiswonende van 18, 19 of 20 jaar € 350,70 € 350,70

Duur van de IOAW-uitkering

U kunt mogelijk recht hebben op een IOAW-uitkering totdat u de leeftijd van 65 jaar bereikt. Nadat u 65 jaar bent geworden heeft u geen recht meer op een IOAW-uitkering, wel kunt u recht hebben op een AOW-uitkering. Overlijdt u terwijl u een IOAW-uitkering ontvangt, dan kunnen uw nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering.

Verplichtingen

De IOAW legt u een aantal verplichtingen op, zoals de identificatieplicht, de inlichtingenplicht en de medewerkingsplicht. Bij schending van deze verplichtingen wordt de IOAW-uitkering ofwel blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk geweigerd. De gemeente kan u ook een waarschuwing geven. Houdt u zich niet aan de inlichtingenplicht, dan kan de gemeente u in plaats van een maatregel een boete op leggen.