Inlichtingenplicht

De inlichtingenplicht houdt in dat u het UWV informeert over alle informatie die voor uw WW-uitkering van belang is. Dit moet u doen door het wijzigingsformulier WW en/of het inkomstenformulier WW in te vullen als dit nodig is:

Wijzigingsformulier WW: invullen bij veranderingen in uw persoonlijke situatie

Veranderingen in uw persoonlijke situatie moet u meteen doorgeven via het wijzigingsformulier WW. Het wijzigingsformulier WW ontvangt u bij de aanvang van uw WW-uitkering van het UWV. Van een wijziging in uw persoonlijke situatie is bijvoorbeeld sprake als u gaat verhuizen of een nieuwe baan krijgt. Ook als u meer of minder uren gaat werken of als uw werk helemaal stopt, moet u dit via een wijzigingsformulier doorgeven. U hoeft niet meer standaard uw gewerkte uren per maand door te geven.

Inkomstenformulier WW: invullen bij wekelijks wisselende inkomsten

Heeft u wekelijks wisselende inkomsten? Of krijgt u in aanvulling op uw WW-uitkering een toeslag en heeft uw partner wisselende inkomsten? Dan moet u ook het inkomstenformulier WW invullen. Nadat het UWV het inkomstenformulier heeft ontvangen, worden uw inkomsten verrekend met uw WW-uitkering.

U komt de inlichtingenplicht niet na

Komt u de inlichtingenplicht niet na, dan kan dat de volgende gevolgen hebben:

  1. Het UWV kan uw recht op WW herzien als u, door het schenden van de inlichtingenplicht, een te hoge WW-uitkering heeft gekregen
  2. Het UWV kan uw recht op WW intrekken als u, door het schenden van de inlichtingenplicht, ten onrechte een WW-uitkering heeft gekregen of als het UWV niet meer kan vaststellen of u nog recht op WW heeft.
  3. Het UWV kan u een boete opleggen.

Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV, dan kunt u daartegen in bezwaar gaan bij het UWV.

(Aanvullende) bjistand?

Wordt uw WW-uitkering (gedeeltelijk) ingetrokken, dan kunt u recht hebben op (aanvullende) bijstand voor het deel van de WW dat wordt ingetrokken.