Faillissementsuitkering

Heeft u nog wel recht op loondoorbetaling van uw werkgever maar kan hij u niet meer betalen, dan kunt u soms recht hebben op een faillissementsuitkering van het UWV. Dat kan zo zijn in de volgende situaties:

  • Uw werkgever is in staat van faillissement verklaard
  • Aan uw werkgever is surséance van betaling verleend
  • Op uw werkgever is een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing (op grond van de WSNP)
  • Uw werkgever verkeert in de blijvende toestand dat hij heeft opgehouden te betalen.

Gedurende de faillissementsuitkering heeft u geen recht op WW. In haar beschikking vermeldt het UWV de maximale duur van de faillissementsuitkering. Bent u na afloop van de faillissementsuitkering nog steeds werkloos, dan moet u zelf een WW-uitkering aanvragen. De faillissementsuitkering wordt niet automatisch omgezet in een WW-uitkering.