Boete

Het UWV kan u een boete opleggen als u de inlichtingenplicht niet of niet voldoende nakomt. De hoogte hiervan is afhankelijk van de ernst van uw gedraging, de mate waarin de gedraging u verweten kan worden en uw persoonlijke omstandigheden.

De boete bedraagt minimaal € 52 en maximaal € 2.269.

Ontbreekt elke vorm van verwijtbaarheid of is er sprake van bijzondere omstandigheden, dan kan het UWV afzien van het opleggen van een boete.