Arbeidsverleden

Berekening arbeidsverleden

In onderstaande tabel ziet u hoe uw arbeidsverleden wordt berekend.

Jaren Uitleg
1998 en later Voor elk jaar vanaf 1998 moet u kunnen aantonen dat u voor 52 of meer dagen loon heeft ontvangen, wil dat jaar meetellen voor uw arbeidsverleden.
Jaren vóór 1998 Het volgende is alleen van belang als u in 1979 of éérder bent geboren:

Voor de jaren vóór 1998 rekent het UWV terug tot en met het kalenderjaar waarin u 18 jaar werd. Voor de jaren dat u 18 jaar werd tot 1 januari 1998 gaat het UWV er van uit dat u voldoende heeft gewerkt. U hoeft dus voor die jaren niet aan te tonen dat u voor 52 of meer dagen loon heeft ontvangen.

Dat wordt ook wel het fictief arbeidsverleden genoemd.

Zorg voor kinderen

U bent op of na 1 januari 2005 werkloos geworden. De jaren waarin u voor uw kind of kinderen tot 5 jaar hebt gezorgd tellen dan geheel of gedeeltelijk mee voor de berekening van uw arbeidsverleden. Hierbij geldt het volgende:

  • Verzorgingsjaren vóór 2005 tellen volledig mee
  • Verzorgingsjaren in 2005 en 2006 tellen voor 75% mee
  • Verzorgingsjaren vanaf 2007 tellen voor de helft mee

Mantelzorg

Vanaf 2007 tellen de jaren waarin u mantelzorg verleent voor de helft mee voor de berekening van uw arbeidsverleden. U bent mantelzorger als u zorgt voor een ziek familielid of een zieke kennis. Er is meestal een sociale relatie tussen u en degene voor wie u zorgt. U verleent de zorg niet beroepsmatig. Het UWV beoordeelt of u voldoende mantelzorg verleent om dit mee te laten tellen voor de berekening van uw arbeidsverleden.