Arbeidsovereenkomst

Inleiding

U werkt op grond van een arbeidsovereenkomst als u zich in een overeenkomst (bijvoorbeeld in een contract) verbindt om in dienst van een werkgever gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten waarvoor u loon ontvangt.

Voorwaarden

Als de overeenkomst voldoet aan de volgende drie voorwaarden, is er in principe sprake van een arbeidsovereenkomst:

  1. Er moet sprake zijn van persoonlijk arbeid verrichten.
    Dat betekent dat u zich voor het verrichten van de arbeid niet zomaar mag laten vervangen door iemand anders.
  2. De werkgever is verplicht om u loon te betalen op grond van de overeenkomst.
    Dat kan zowel loon in natura als loon in geld zijn.
  3. Er is sprake van een gezagsverhouding tussen u en uw werkgever.
    Dat betekent dat u opdrachten van uw werkgever moet opvolgen. U bent dus ondergeschikt aan uw werkgever.

Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, is er in principe geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan.